ինքնաշարժ

ինքնաշարժ

Mowradyan 1993: 335 (section 3)

Պիտ. (ed. 1993) p.155

Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԻՆՔՆԱՇԱՐԺ — (ի, ից.) NBH 1 0860 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 12c, 13c ա. αὑτοκίνητος qui per se vel ipse movetur, aut motu proprio, vel libere; suapte natura mobilis. Որ ինքնին շարժի. ինքն զինքն շարժօղ. իւրեւ շարժուն, որպէս կենդանի, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՄՇՏԱՇԱՐԺ — (ի, ից.) NBH 2 0289 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. ἁεικινήτος sempiternum motum habens, perpetuo motus vel mobilis. Միշտ շարժուն, կամ շարժեալ: Զաստուծոյ ասի՝ որպէս անշարժ շարժօղ, կամ ինքնաշարժ, միտք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅԼԱՇԱՐԺ — (ի, ից.) NBH 1 0088 Chronological Sequence: 8c, 13c ա. ἐτεροκίνητος ab alio vel aliunde motus Յայլմէ շարժեալ. ո՛չ ինքնաշարժ եւ ո՛չ անձնիշխան. օտարաշարժ. *Անմիտքն ասեն, թէ պարտ էր տալ ինքնաշարժիցն զայլաշարժն հարկաւորութիւն, եւ այլայլելեացս՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0288 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. πρόβλημα propositio Առաջի արկանելն, կամ դնելն, կամ բերելն. *Հոգաբարձացն առաջարկութեամբ զցոյցս յուսոյն՝ գթացեալ ողորմեցար. Նար. ՟Լ՟Ե: *Գոհութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 401 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 12c գ. πολυλογία multiloquium, loquacitas Շատախօսութիւն. երկար զրոյցք. բան բազում. *Զի մի՛ բազմաբանութեամբ զերագալուր ձեր միտս ձանձրացուցից. Փարպ.: *Ինքնաշարժ ես ʼի բազմաբանութիւն. Շ. թղթ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԵՐԱՇԱՐԺ — ( ) NBH 1 0545 Chronological Sequence: 13c ա. Գեր ʼի վերոյ քան զամենայն շարժումն. շարժօղ անշարժ. *Ինքնաշարժ յաւետաշարժ, անշարժ, շարժօղ, գերաշարժ. Սկեւռ. աղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԻՆՔՆԱԿԱԼ — (ի, աց.) NBH 1 0857 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c ա.գ. αὑτοκατής qui sui juris est. Ինքնիշխան, անձն իշխան. ազատ. ինքնագլուխ. *Յանտըւչական փառս էականին՝ ինքնակալ եղեալվայելիցեն. Ագաթ.: *Յո՛ր կողմ միտէն ըստ ինքնակալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԻՆՔՆԱԿԱՄ — ( ) NBH 1 0858 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ա. αὑθαίρετος voluntarius, ultronius, sui arbitrii, liber. Որ ինչ լինի կամօք ւրովք. կամաւոր. ազտական. ինքնայօժար. ուզելով եղածը. ... *Ինքնական կամօք. Խոր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԻՆՔՆԱՀՐԱՄԱՆ — ( ) NBH 1 0859 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c ա. αὑτοκέλευστος injussus, sua sponte. Ինքնն հրամանատար առանց հրամայելոյ ուրուք ինքեան. ինքնաշարժ. ինքնիշխան. ինքնակամ. մտադիր. *Վասն ինքնահրաման առաջնուրդութեան հոգւոյն սրբոյ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԻՆՔՆԱՆԵՐԳՈՐԾ — ( ) NBH 1 0860 Chronological Sequence: 8c ա. αὑτοενέργητος per se agens, vel operans. Ինքնին ներգործօղ, գործօղ, կամ ազդօղ. *միաւորական շարժումն՝ պարզ, ինքնաշարժ, ինքնաներգործ. Դիոն. ածայ. եւ Դիոն. թղթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԻՆՔՆԱՇԱՐԺՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0860 Chronological Sequence: Unknown date գ. αὑτοκινησία motus proprius. Զօրութիւն ինքնաշարժ գոլոյ. անձամբ զանձն շարժելն. *Ըստ ինքնաշարժութեան (հրեշտակն՛ ոչ կայ, այլշարժի. իսկ ըստ էութեանն՝ կայս ունի, եւ ոչ շարժութիւն. Մաքս. ի դիոն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.